Next seminar: The market power of OPEC – and its limitations

The market power of OPEC – and its limitations
Which are the long term objectives OPEC wants to achieve?

Date: Wednesday March 4
Time: 1.30 pm – 4.30 pm
Location: New! Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12 N, Stockholm (Map)

The seminar is free of charge and will be held in English

Lately the global oil market has undergone a dramatic shift, with increased supply, particularly in the US, and weak demand growth. As a result, oil prices have been more than halved since last summer.

Many market observers expected OPEC to react in the fall of 2014 in support of oil prices by cutting back production. After all, some of OPEC’s main goals are to ensure stability on oil markets and steady income to producers. But no decision on lower production was taken. While some OPEC nations meet severe budget problems, Saudi Arabia and a majority of the members seem intent on letting the market find a new equilibrium.

At our seminar we will try to answer the question what the leading OPEC nations may want to achieve by this wait-and-see approach. We will examine the changing market dynamics and the consequences they have for OPEC’s power to influence the market. We will discuss the needs and objectives of different OPEC nations, and how those may affect the strategies and the cohesion of the organization. Is there a pain threshold at which OPEC will have to act? We will also look into the question whether OPEC can count on any support from non-OPEC oil exporters to put a floor under prices.

Confirmed speakers

Øystein Noreng, Professor emeritus, Petroleum Economics and Management, BI Norwegian Business School
Ostein NorengNoreng has a PhD in political science from University of Paris at Sorbonne, France. He is an internationally well-known researcher and author of several books on petroleum economics and politics  and contributes regularly with articles in the press. He has had numerous research, teching and consulting assignments with Norwegian and foreign universities, as well as with governments, international institutions and organizations, including OPEC. In 2012 Prof. Noreng was the recipient of OPEC´s Award for Research.

Stephen George, Chief Economist, KBC Advanced Technologies plc, Walton-on-Thames, Surrey, UK
Stephen GeorgeStephen has over 25 years of experience in international oil and energy markets. He joined KBC as a technology specialist in 2001 and has been working in the company’s Energy Economics group since 2005. Prior to becoming group Chief Economist in 2013, he was responsible for analysis of the downstream oil industry and non-refinery supply of products including biofuels and NGLs. Stephen holds a BSE in Chemical Engineering from the University of Michigan (US) and an MBA from Kingston University (UK).

 

Moderator
Samuel Ciszuk, Senior Advisor, Swedish Energy Agency
SamuelCiszuk
Samuel is  Energy and Middle East specialist with global media exposure. Previously consultant at KBC Advanced Technologies in London.

 

 

 

 

Registration
The registration for the seminar is now closed. If you wish to make a late registration, please send an email to NOG(at)afconsult.com

God jul och gott nytt år!

God jul 2014

Tack för 2014!

Frågor som präglade 2014 i medier och debatter var bland annat de globala klimat- och miljöfrågornas utveckling på de olika energislagen, och även utvecklingen på den internationella energimarknaden. Utmaningen till ett fossilfritt samhälle i Sverige diskuterades med inbjudna talare från olika energiintensiva sektorer. Ett seminarium handlade om Ryssland och relationen till omvärlden under pågående oroligheter i regionen. Som avslutning på hösten belystes Sydamerika och framförallt Venezuelas historiska utveckling på oljemarknaden men även svårigheterna för att marknaden skall utvecklas.

Nu ser vi fram emot ett spännande 2015, och planeringen inför kommande seminarier pågår för fullt!

Kansliet i Nätverket Olja & Gas vill önska alla medlemmar en riktigt god jul och gott nytt år!

Seminarium 76: Sydamerikas roll i världens energisystem

Sydamerikas roll i världens energisystem
Fokus: Venezuela

Datum: Onsdag 19 november 2014
Plats: ÅFs huvudkontor i Solna, Frösundaleden 2A (Karta)

Talare
Andrés Rivarola Puntigliano
Staffan Riben

Thomas Tillbert

Seminariet inleddes med en kort introduktion av dagens moderator Anna Nordling från NOG och ÅF innan Andrés Rivarola Puntigliano från Stockholms universitet tog över som seminariets första talare. Andrés beskrev en historiskt bakgrund, utveckligen genom flera reformer, presidenternas påverkan  och framförallt Chinas betydelse för kontinenten.

Näst upp  var Staffan Riben, tidigare ansvarig för Statoil Venezuela och tillika NOGs ordförande. Staffan berättade om Venezuelas historia som oljeland och viktiga milstolpar varför landets oljemarknad har utvecklats till vad det är idag.

Seminariets sista talare var Thomas Tillbert, råvaruinköpare från Nynas AB. Thomas har mångårig erfarenhet från arbete i Venezuela och berättade bland annat om den omfattande korruption som förekommer i landet, och svårigheterna med detta.

Talarnas presentationer finner ni här

Seminarium 75: Oljemarknad i förändring

Plats: ÅFs huvudkontor, Frösundaleden 2, Solna (Karta)
Datum: Onsdagen den 10 september

Talare
Bassam Fattouh
Director, Oxford Institute for Energy Studies. Professor at School of Oriental and African Studies
Bitte Hammargren
Journalist, medarbetare i SvD och Mellanösternkännare
Bjarne Schieldrop
Analyschef Commodities, SEB

Bitte Hammargren

Olja är fortfarande världens viktigaste energikälla och den största, internationella handelsvaran. Oljemarknaden har varit relativt stabil under flera år, med priser för Brentolja som pendlat runt 110 dollar/fat. Analytiker och marknadsaktörer förväntar att efterfrågan ska fortsätta att växa och att tillgången kommer att vara tillräcklig för att hålla marknaden i balans. Men under denna synbarligen stabila yta förändras marknaden av ny teknologi och politiska omsvängningar. Vårt seminarium kommer att närmare belysa några av dessa förändringsfaktorer och deras konsekvenser för oljemarknaden, på medellång och lång sikt.

En av dessa faktorer är användningen av fracking-tekniken i USA, som lett till en kraftig ökning av produktionen både av naturgas och s.k. skifferolja. Följden är ett minskat importberoende för USA och nya mönster i den internationella handeln med olja och gas, och även med kol.

I andra delar av världen, framför allt i Mellersta Östern och Nordafrika (MENA), har störningar och avbrott minskat oljeproduktionen. Till stor del är dessa störningar kopplade till de politiska konflikterna och krigen i regionen och till sanktionerna mot Iran för deras nukleära program. Konflikterna, de etniska motsättningarna och den framryckande, militanta islamismen kan leda till ett sönderfall av de viktiga oljeproducenterna Irak och Libyen, liksom av Syrien.

De tre talarna på seminariet presenterade en överblick av oljemarknadens utveckling och belyste olika trender både på kort och medellång sikt, men även risker och möjligheter på lång sikt. Deltagarna fick en bra inblick i det komplexa politiska läget i MENA-regionen och som vanligt avslutades seminariet med en diskussion mellan samtliga talare och där auditoriet fick möjlighet att ställa frågor.

Vill du läsa Bitte Hammargrens artiklar i SvD om Irak/Syrien, Saudi och Libyen, klicka på någon av länkarna nedan.

IS offensiv leder till nya allianser
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/is-offensiv-leder-till-nya-allianser_3867974.svd

Forna alllierade fiender nu (om Libyen i fritt fall)
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/forna-allierade-fiender-nu_3891042.svd

Kritiker: Erdogan har bidragit till IS framväxt (om Turkiets roll i Syrien)
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/svd-i-ankara-erdoan-har-bidragit-till-is-framvaxt_3812814.svd

Trevlig sommar!

Gladsommar

Nätverket Olja & Gas vill tacka för det första halvåret av 2014 och önska alla medlemmar och seminariedeltagare en riktigt härlig sommar och semester!

Efter sommaren ser vi fram emot nästa seminarium som äger rum i september där vi kommer behandla oljemarknaden. Håll utkik efter kommande inbjudan och ytterligare information här på hemsidan.

TREVLIG SOMMAR!

sol

Seminar 74: Russia – oil and gas, politics and the relationship to the West

Date: 18th June 2014
Location: ÅFs headquarters, Frösundaleden 2A, Solna Stockholm.

Speakers of the seminar
Mark F. Lewis, Managing Director, FACTS Global Energy
Marcel Kramer, Senior Counsel South Stream Project, Gazprom
Stefan Hedlund, Professor of Russian and East European studies at the University of Uppsala

Moderator
Katarina Johnsson, Global Head of Commodities, SEB

UKRAINEgasMAPBackground
Russia asserts itself as a regional superpower, as shown by its attempts to retain Ukraine in its sphere of influence. The West tries to respond, but, Europe in particular, is wary of possible negative consequences for trade and energy supply. International and Swedish expertise together will examine the economic and political situation in Russia, the evolution of the relationship between Russia and the West as well as the mutual dependence between Russia and Europe in the field of oil and gas.

Russia is a major supplier of energy. It is the world’s second oil exporter after Saudi Arabia and the largest natural gas exporter, with the world’s most extensive reserves. Europe’s reliance on piped gas from Russia is extensive; Russia supplies about one quarter of EU’s gas consumption.

Russia’s economy largely depends on energy exports. Oil and gas revenues account for more than half of the state budget and over 70 % of the export income. The very high oil prices over the past three years have had a beneficial effect on the Russian economy. A rise of one dollar per barrel on a yearly basis corresponds to more than 10 billion SEK in extra income. Yet, the Russian economy is weak. In 2013, the economy growth was only 1.3%, the lowest figure since 2009, and, due to large military spending, the outlook for 2014 is still low, 1.5%. Russia’s energy sector has several challenges ahead. Pressure on prices, not least for gas, due to the “shale breakthrough”, high energy intensity, indicating significant energy inefficiency, and high investment costs are among these challenges.

The speakers at the seminar highlighted the current situation in Russia, including energy policy, oil and gas and the the relationship with Ukraine and other countries of Europe. A very interesting seminar and as usual the audience had opportunity to ask questions to the speakers at the concluding discussion.

You find the presentations from the seminar here!

NOG-office will wish you all a nice summer and hope to see you again in september!

Resultat av enkätundersökning

Under februari 2014 genomförde NOG-kansliet en enkätundersökning som skickades ut till nätverkets medlemmar med syfte att utvärdera och samla in synpunkter om NOGs verksamhet. Kansliet har sammanställt alla svar, kommentarer och åsikter och kommer använda dessa i planeringen inför kommande seminarier. 

Antal svar: 102 st

1. Hur ofta går du på NOG-seminarier?
fråga 1

2. Vad är ditt helhetsintryck från seminarierna?
(1 – mindre bra, 5 – mycket bra)
fråga 2

3. Tycker du att NOG genom seminarier belyser aktuella och intressanta ämnen?
(1 – sällan intressant, 5 – alltid intressant)
fråga 3

4. Seminarierna är normalt 3-4 timmar långa. Hur tycker du att upplägget är med avseende på tidsramen?
fråga 4

5. Under vilken tid föredrar du att besöka seminariet?
fråga 5

6. Seminarierna är normalt lokaliserade på ÅFs huvudkontor i Solna. Hur tycker du att upplägget på seminarierna är med avseende på lokalisering?
(1 – Mindre bra, 5 – Mycket bra)
fråga 6

7. Hur upplever du hemsidan visuellt?
(1 – Mindre bra, 5 – Mycket bra)
fråga 9

8. Hur upplever du hemsidans information?
(1 – Mindre bra, 5 – Mycket bra)
fråga 10

9. Tar du del av referat och talarpresentationer efter seminariet?
fråga 12

Tack för ert deltagande!