Trevlig sommar!

Gladsommar

Nätverket Olja & Gas vill tacka för det första halvåret av 2014 och önska alla medlemmar och seminariedeltagare en riktigt härlig sommar och semester!

Efter sommaren ser vi fram emot nästa seminarium som äger rum i september där vi kommer behandla oljemarknaden. Håll utkik efter kommande inbjudan och ytterligare information här på hemsidan.

TREVLIG SOMMAR!

sol

Seminar 74: Russia – oil and gas, politics and the relationship to the West

Date: 18th June 2014
Location: ÅFs headquarters, Frösundaleden 2A, Solna Stockholm.

Speakers of the seminar
Mark F. Lewis, Managing Director, FACTS Global Energy
Marcel Kramer, Senior Counsel South Stream Project, Gazprom
Stefan Hedlund, Professor of Russian and East European studies at the University of Uppsala

Moderator
Katarina Johnsson, Global Head of Commodities, SEB

UKRAINEgasMAPBackground
Russia asserts itself as a regional superpower, as shown by its attempts to retain Ukraine in its sphere of influence. The West tries to respond, but, Europe in particular, is wary of possible negative consequences for trade and energy supply. International and Swedish expertise together will examine the economic and political situation in Russia, the evolution of the relationship between Russia and the West as well as the mutual dependence between Russia and Europe in the field of oil and gas.

Russia is a major supplier of energy. It is the world’s second oil exporter after Saudi Arabia and the largest natural gas exporter, with the world’s most extensive reserves. Europe’s reliance on piped gas from Russia is extensive; Russia supplies about one quarter of EU’s gas consumption.

Russia’s economy largely depends on energy exports. Oil and gas revenues account for more than half of the state budget and over 70 % of the export income. The very high oil prices over the past three years have had a beneficial effect on the Russian economy. A rise of one dollar per barrel on a yearly basis corresponds to more than 10 billion SEK in extra income. Yet, the Russian economy is weak. In 2013, the economy growth was only 1.3%, the lowest figure since 2009, and, due to large military spending, the outlook for 2014 is still low, 1.5%. Russia’s energy sector has several challenges ahead. Pressure on prices, not least for gas, due to the “shale breakthrough”, high energy intensity, indicating significant energy inefficiency, and high investment costs are among these challenges.

The speakers at the seminar highlighted the current situation in Russia, including energy policy, oil and gas and the the relationship with Ukraine and other countries of Europe. A very interesting seminar and as usual the audience had opportunity to ask questions to the speakers at the concluding discussion.

You find the presentations from the seminar here!

NOG-office will wish you all a nice summer and hope to see you again in september!

Resultat av enkätundersökning

Under februari 2014 genomförde NOG-kansliet en enkätundersökning som skickades ut till nätverkets medlemmar med syfte att utvärdera och samla in synpunkter om NOGs verksamhet. Kansliet har sammanställt alla svar, kommentarer och åsikter och kommer använda dessa i planeringen inför kommande seminarier. 

Antal svar: 102 st

1. Hur ofta går du på NOG-seminarier?
fråga 1

2. Vad är ditt helhetsintryck från seminarierna?
(1 – mindre bra, 5 – mycket bra)
fråga 2

3. Tycker du att NOG genom seminarier belyser aktuella och intressanta ämnen?
(1 – sällan intressant, 5 – alltid intressant)
fråga 3

4. Seminarierna är normalt 3-4 timmar långa. Hur tycker du att upplägget är med avseende på tidsramen?
fråga 4

5. Under vilken tid föredrar du att besöka seminariet?
fråga 5

6. Seminarierna är normalt lokaliserade på ÅFs huvudkontor i Solna. Hur tycker du att upplägget på seminarierna är med avseende på lokalisering?
(1 – Mindre bra, 5 – Mycket bra)
fråga 6

7. Hur upplever du hemsidan visuellt?
(1 – Mindre bra, 5 – Mycket bra)
fråga 9

8. Hur upplever du hemsidans information?
(1 – Mindre bra, 5 – Mycket bra)
fråga 10

9. Tar du del av referat och talarpresentationer efter seminariet?
fråga 12

Tack för ert deltagande!

Glad Påsk!

Glad Påsk
Nätverket Olja & Gas vill tacka för början av 2014 och önska alla medlemmar och seminariedeltagare en riktigt härlig påsk!

Närmast ser vi fram emot nästa seminarium som äger rum den 18 juni där vi kommer behandla Rysslands gas- och oljetillgångar, landets relation med omvärlden samt säkerhets- och energipolitik. Håll utkik efter kommande inbjudan och ytterligare information här på hemsidan.

Glad Påsk!

Seminarium 73: Ett fossilfritt samhälle i Sverige – hur kan det uppnås?

Datum: Onsdagen 9 april
Plats: Bryggarsalen. Norrtullsgatan 12, Stockholm.

bild 3

Det 73e NOG-seminariet i ordningen anordnades denna gång på Bryggarsalen vid Odenplan i Stockholm. Seminariet innehöll inlägg från representanter från tre olika samhällssektorer som följdes av kommentatorer som kommenterade tidigare inlägg. Seminariet avslutades med en paneldebatt där samtliga talare tog plats på scen. Seminariets deltagarantal var ungefär 70 personer.

Efter en kort introduktion av dagens moderator Maria Sunér Fleming (Svenskt Näringsliv) var Tomas Hirsch från SSAB i Borlänge först ut. Tomas representerade den energiintensiva industrin. Den stora utmaningen inom stålindustrin som Tomas påtalade är att hitta ett reduktionsmedel som kan ersätta kolet. Ett mer lättuppnåeligt mål på vägen är ett bränslebyte till naturgas, vilket öppnar upp för framtida möjligheter till biogasanvändning.

Näst upp var Olle Hådell som representerade vägtransporter. Olle är tidigare anställd vid Trafikverket och har medverkat i utredningen om fossilfri fordonstrafik (FFF). Ett av förslagen till att minska de fossila bränslena är genom är s.k. drop-in bränslen – biobränslen som blandas in med vanliga bränslen. Olle hade även en viktig poäng i att kollektivtrafiken måste bli lättare att använda och mer attraktiv för att vi ska ändra ett beteende.

Lars Andersen Resare är miljöchef på SAS och representerade således flygtrafiken. Flygindustrin står inför betydande utmaningar för att minska fossilberoendet. The Global Aviation Industry har gjort en indikativ prognos för att utsläppen från flygindustrin 2050 skall vara hälften av vad de var 2005, och för att nå det målet krävs det både utveckling av teknik, infrastruktur och ekonomiska åtgärder.

Efter en kort fikapaus fortsatte seminariet med att de fyra kommentatorerna Isadora Wronski (Greenpeace), Lise Nordin (Miljöpartiet), Carl-Johan Hjerpe (ÅF) och Ulf Svahn (SPBI) fick 10 minuter var att kommentera tidigare inlägg. Seminariet avslutades som vanligt med att alla talare samlades på scen för en diskussion och där auditoriet fick möjlighet att ställa frågor.

Tack till alla deltagare, talare och dagens moderator Maria Sunér Fleming.

Klicka här om du vill ta del av talarnas presentationer!

Enkätundersökning

Nätverket Olja & Gas (NOG) startades på initiativ av Energimyndigheten för mer än 12 år sedan. Nätverkets främsta syfte är att ge underlag till en bred energipolitisk debatt genom att belysa oljans och gasens betydelse för viktiga samhällsfunktioner. NOG har sedan starten 2001 arrangerat ett antal seminarium per år i syfte att skapa en plattform för utbyte och diskussioner kring frågor relaterade till de fossila bränslena. Vår huvudverksamhet är att arrangera seminarier där ett stort antal svenska och inte minst internationella experter och sakkunniga inom energiområdet har talat och debatterat.

För att utveckla vår verksamhet har kansliet sammanställt en enkät med 14 frågor som berör vår seminarieverksamhet och hemsida. Frågorna tar 1-2 minuter att svara på och ni är anonyma. Vi är väldigt tacksamma för om du tar dig tid att svara på frågorna och lämnar feedback. När resultatet är sammanställt kommer det att publiceras på hemsidan.

Tacksam för ditt deltagande!

Seminarium 72: World Energy Outlook 2013

Datum: Torsdag 6 februari 2014
Plats: ÅFs huvudkontor, Frösundaleden 2A, Stockholm

Sem 72

World Energy Outlook 2013 – energimarknader i förändring

Världens energiförsörjning fortsätter att förändras till följd av nya marknader, nya energifyndigheter och politiska drivkrafter. Nya utvinningsmetoder medför att länder förändrar sina roller och tidigare importörer av energi blir exportörer. Framtidsscenarierna i World Energy Outlooks nya utgåva pekar på Kina som den huvudsakliga drivkraften till den ökade energianvändningen under detta decennium men identifierar Indien som det primära tillväxtområdet efter 2020. USA rör sig stadigt mot att uppfylla alla sina energibehov genom inhemska resurser vid år 2035. Tillsammans utgör dessa förändringar en omorientering av energihandeln från atlanten till Asien och stillahavsområdet.

Med utgångspunkt från analysen i World Energy Outlook 2013 gav seminariets tre talare en tydlig insyn i prognosen inför framtiden och vilka utmaningar vi har att vänta. Seminariets första talare Bo Diczfalusy visade generella trender ur WEO 2013 medans Ulf Svahn och Elin Akinci visade riktlinjer och trender på olje- respektive gasmarknaden. Seminariet avslutades som vanligt med samtliga talare på scen där auditoriet hade möjlighet att ställa frågor.

Tack till alla som deltog på seminariet. På återseende!

Vi du ta del av talarnas presentationer klicka här!