Next seminar: Shifts in US energy markets and policies

Shifts in US energy markets and policiesseptember24
– Domestic and international consequences

Date: Thursday 24th of September
Time: 1 pm – 4:30 pm
Venue: Bryggarsalen ”Brygghuset”, Norrtullsgatan 12 N, Stockholm. Intersection Frejgatan/Norrtullsgatan! (see map here)

Over the past few years oil and gas production in the US has undergone a spectacular development. Due to an increased domestic production, the US is less dependent on imports, with substantial consequences for global energy markets and trade patterns. The supply boom also affects the domestic consumption patterns and the competition between the different kinds of fossil energy, nuclear and renewables, in transportation and electricity generation.

At our seminar we will examine the trends in energy supply and demand in the US and the effects on international markets. We will analyze the consequences of the price fluctuations on oil and gas, in the short and medium term.

An important objective of our seminar will be to shed light on how US energy policy may respond, e.g. regarding domestic exploration, transportation and the framework for exports of crude oil and LNG. Will environmental policies be affected? When the US approaches the coveted objective of “energy independence”, will there be consequences for security policy as well? USA is approaching an election year; how may the political antagonism play out in energy policy?

The seminar will be held in english.

Moderator
Mikael Eriksson
, Swedish Ambassador for International Energy Affairs.

Confirmed speakers

morningstarRichard Morningstar
Richard Morningstar is an American diplomat, businessman and lawyer. He recently became founding Director of the new Global Energy Center at the Atlantic Council. He has served the Clinton and Obama administrations as Ambassador to the European Union, US special envoy for Eurasian energy and, until the summer of 2014, as US Ambassador to Azerbaijan. Previously he had a distinguished career in business and as a lawyer.

 

 

amrita

Amrita Sen
Amrita Sen is co-founder and Chief Oil Analyst at Energy Aspects, a London based independent research consultancy. She has previously been Chief Oil Analyst at Barclays Capital and is a Fellow of the Oxford Institute of Energy Studies. Amrita is frequently featured and contributes with comments in leading media, including the Financial Times, BBC News, Bloomberg and Wall Street Journal.

 

 

Register here

Seminarium 78: Mackdöden – ett hot mot samhällsservice och tillgången på drivmedel

Seminarium 78: Mackdöden
Ett hot mot samhällsservice och tillgången på drivmedel

Datum: Onsdag 6 maj, 2015
Tid: 13:00 – 16:30
Plats: Bryggarsalen, Brygghuset, Norrtullsgatan 12 N, Stockholm.

IMG_0039 - Kopia
Fr v: Jonas Sidenå, Andrea Haag, Anders Norén, Robert Dimmlich, Pär-Ove Bergquist och Ulf Svahn

Talare
Jonas Sidenå, VD, ST1
Andrea Haag, Head of Engineering & Network, OKQ8
Robert DimmlichVD, Svensk Bensinhandel
Anders Norén, Teknisk Chef, Bil Sweden
Pär Ove Bergquist, Ansvarig för verksamhetsområdet Kommersiell och offentlig service, Tillväxtverket

Moderator
Ulf Svahn
, VD, SPBI

Seminariet behandlade den pågående nedläggningen av drivmedelsstationer i Sverige och dess påverkan på samhället. Bland annat diskuterades omvandlingen som nedläggningsvågen utgör och berör både storstad och landsbygd, tillgången på drivmedel, såväl som samhällsservice. Stora delar av Sveriges befolkning påverkas. Parallellt med detta föreligger en osäkerhet när det gäller vilka energibärare som kommer att driva Sveriges fordonsflotta i framtiden.

Vidare belystes vilka faktorer som ligger bakom den så kallade ”mackdöden”. Hur resonerar drivmedelsbolagen strategiskt för att möta utmaningarna och hur ser utvecklingen ut framöver? Vilka konsekvenser får en eventuell mack-/bränslebrist i spåren av nedläggningarna för olika samhällsfunktioner? Vad händer med branschen och försäljningen i butikerna när bilarna blir allt effektivare och behöver tankas alltmer sällan samtidigt som nya energibärare framträder. I slutet av 60-talet hade Sverige närmare 9 000 drivmedelsstationer för att 2013 vara nere i 2 700, varav mer än 60 % är automatstationer.

Seminariet avslutades med en paneldebatt ledd av dagens moderator Ulf Svahn där samtliga talare fick diskutera kring utvalda ämnen och där auditoriet hade möjlighet att ställa frågor.

Tack till alla som deltog! Talarnas presentationer finner ni nedan.

Jonas Sidenå
Andrea Haag
Robert Dimmlich
Anders Norén
Pär-Ove Bergquist

Seminar 77: The market power of OPEC – and its limitations

The market power of OPEC – and its limitations
Which are the long term objectives OPEC wants to achieve?

Date: Wednesday March 4, 2015
Location: Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12 N, Stockholm

Speakers
Stephen George, Chief Economist, KBC Advanced Technologies plc, Walton-on-Thames, Surrey, UK
Øystein Noreng, Professor emeritus, Petroleum Economics and Management, BI Norwegian Business School

Moderator
Samuel Ciszuk, Senior Advisor, Swedish Energy Agency

IMG_0036
Stephen George, Øystein Noreng and Samuel Ciszuk

Lately the global oil market has undergone a dramatic shift, with increased supply, particularly in the US, and weak demand growth. As a result, oil prices have been more than halved since last summer.

The seminar began with Staffan Riben (Chairman of NOG) giving a brief of what NOG is and welcoming the two speakers, Stephen George and Øystein Noreng, and our moderator Samuel Ciszuk. Samuel then gave a brief introduction to the topic, tying the oil price fall to the geopolitical instability, the changing industry, the European refining crisis and the overall demand situation.

Stephen George was the first speaker out of two. He gave a very interesting presentation around the question: What’s driving OPEC? Stephen gave the audience some history about the oil price and the driving factors for OPEC. One conclusion that Stephen presented was that OPEC acts on consensus – if the ministers don´t agree, there is no change to the last policy direction. Read Stephen’s full presentation below.

Øystein Noreng was concentrating on The OPEC Core New Strategies in the concluding presentation. There are new challenges for OPEC, both on the supply side with US shale oil and other non-conventional oil, as well as on the demand side with competition from electricity and LNG in the transportation sector, energy efficiency and weak economic growth. Apart from that, North America is almost self-sufficient and Asia is the main market. Øystein gave a long list of new challenges for OPEC which you can read more about in his presentation below.

Presentations from the seminar
Øystein Noreng – The OPEC Core New Strategies
Stephen George – What’s Driving OPEC?

Thanks to all speakers and participants who made this a very interesting seminar!

Stay tuned for the upcoming NOG-seminar on 6th of May in the same venue, Bryggarsalen.

God jul och gott nytt år!

God jul 2014

Tack för 2014!

Frågor som präglade 2014 i medier och debatter var bland annat de globala klimat- och miljöfrågornas utveckling på de olika energislagen, och även utvecklingen på den internationella energimarknaden. Utmaningen till ett fossilfritt samhälle i Sverige diskuterades med inbjudna talare från olika energiintensiva sektorer. Ett seminarium handlade om Ryssland och relationen till omvärlden under pågående oroligheter i regionen. Som avslutning på hösten belystes Sydamerika och framförallt Venezuelas historiska utveckling på oljemarknaden men även svårigheterna för att marknaden skall utvecklas.

Nu ser vi fram emot ett spännande 2015, och planeringen inför kommande seminarier pågår för fullt!

Kansliet i Nätverket Olja & Gas vill önska alla medlemmar en riktigt god jul och gott nytt år!

Seminarium 76: Sydamerikas roll i världens energisystem

Sydamerikas roll i världens energisystem
Fokus: Venezuela

Datum: Onsdag 19 november 2014
Plats: ÅFs huvudkontor i Solna, Frösundaleden 2A (Karta)

Talare
Andrés Rivarola Puntigliano
Staffan Riben

Thomas Tillbert

Seminariet inleddes med en kort introduktion av dagens moderator Anna Nordling från NOG och ÅF innan Andrés Rivarola Puntigliano från Stockholms universitet tog över som seminariets första talare. Andrés beskrev en historiskt bakgrund, utveckligen genom flera reformer, presidenternas påverkan  och framförallt Chinas betydelse för kontinenten.

Näst upp  var Staffan Riben, tidigare ansvarig för Statoil Venezuela och tillika NOGs ordförande. Staffan berättade om Venezuelas historia som oljeland och viktiga milstolpar varför landets oljemarknad har utvecklats till vad det är idag.

Seminariets sista talare var Thomas Tillbert, råvaruinköpare från Nynas AB. Thomas har mångårig erfarenhet från arbete i Venezuela och berättade bland annat om den omfattande korruption som förekommer i landet, och svårigheterna med detta.

Talarnas presentationer finner ni här

Seminarium 75: Oljemarknad i förändring

Plats: ÅFs huvudkontor, Frösundaleden 2, Solna (Karta)
Datum: Onsdagen den 10 september

Talare
Bassam Fattouh
Director, Oxford Institute for Energy Studies. Professor at School of Oriental and African Studies
Bitte Hammargren
Journalist, medarbetare i SvD och Mellanösternkännare
Bjarne Schieldrop
Analyschef Commodities, SEB

Bitte Hammargren

Olja är fortfarande världens viktigaste energikälla och den största, internationella handelsvaran. Oljemarknaden har varit relativt stabil under flera år, med priser för Brentolja som pendlat runt 110 dollar/fat. Analytiker och marknadsaktörer förväntar att efterfrågan ska fortsätta att växa och att tillgången kommer att vara tillräcklig för att hålla marknaden i balans. Men under denna synbarligen stabila yta förändras marknaden av ny teknologi och politiska omsvängningar. Vårt seminarium kommer att närmare belysa några av dessa förändringsfaktorer och deras konsekvenser för oljemarknaden, på medellång och lång sikt.

En av dessa faktorer är användningen av fracking-tekniken i USA, som lett till en kraftig ökning av produktionen både av naturgas och s.k. skifferolja. Följden är ett minskat importberoende för USA och nya mönster i den internationella handeln med olja och gas, och även med kol.

I andra delar av världen, framför allt i Mellersta Östern och Nordafrika (MENA), har störningar och avbrott minskat oljeproduktionen. Till stor del är dessa störningar kopplade till de politiska konflikterna och krigen i regionen och till sanktionerna mot Iran för deras nukleära program. Konflikterna, de etniska motsättningarna och den framryckande, militanta islamismen kan leda till ett sönderfall av de viktiga oljeproducenterna Irak och Libyen, liksom av Syrien.

De tre talarna på seminariet presenterade en överblick av oljemarknadens utveckling och belyste olika trender både på kort och medellång sikt, men även risker och möjligheter på lång sikt. Deltagarna fick en bra inblick i det komplexa politiska läget i MENA-regionen och som vanligt avslutades seminariet med en diskussion mellan samtliga talare och där auditoriet fick möjlighet att ställa frågor.

Vill du läsa Bitte Hammargrens artiklar i SvD om Irak/Syrien, Saudi och Libyen, klicka på någon av länkarna nedan.

IS offensiv leder till nya allianser
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/is-offensiv-leder-till-nya-allianser_3867974.svd

Forna alllierade fiender nu (om Libyen i fritt fall)
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/forna-allierade-fiender-nu_3891042.svd

Kritiker: Erdogan har bidragit till IS framväxt (om Turkiets roll i Syrien)
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/svd-i-ankara-erdoan-har-bidragit-till-is-framvaxt_3812814.svd

Trevlig sommar!

Gladsommar

Nätverket Olja & Gas vill tacka för det första halvåret av 2014 och önska alla medlemmar och seminariedeltagare en riktigt härlig sommar och semester!

Efter sommaren ser vi fram emot nästa seminarium som äger rum i september där vi kommer behandla oljemarknaden. Håll utkik efter kommande inbjudan och ytterligare information här på hemsidan.

TREVLIG SOMMAR!

sol